SGBC lanserar Miljöbyggnad iDrift 2.0 – ett verktyg för hållbarhetsarbetet i befintliga byggnader

Nu lanseras en ny manualgeneration för certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift. Systemet är ett effektivt verktyg som skapar miljö- och klimatnytta genom åtgärder och certifiering av befintliga byggnader.

Miljökraven för byggnader ökar och dagens förvaltare är viktiga nyckelspelare i att framtidssäkra det befintliga fastighetsbeståndet. SGBC:s egenutvecklade system Miljöbyggnad iDrift lanserades 2020 som ett svar på ökat intresse för att mäta, effektivisera och verifiera hållbarhetsarbetet i befintliga byggnader. Den uppdaterade manualen finns att hämta här.

”Klimatomställningen är vår tids största fråga och en av utmaningarna är att renovera och hållbarhetsanpassa just det befintliga fastighetsbeståndet, då 90 procent av Sveriges byggnader förväntas stå kvar år 2050. SGBC ser nu ett ökat intresse för Miljöbyggnad iDrift – en positiv utveckling då dessa opartiska granskningar verifierar att hållbarhetsarbetet faktiskt uppfyller våra gemensamma miljökrav”, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

SGBC utvecklar sina verktyg i takt med omvärlden och syftet med uppdateringen var bland annat att linjera certifieringssystemet med EU-taxonomin samt att förenkla strukturen.

”Förvaltare blir allt viktigare för Sveriges klimatarbete. En av styrkorna med Miljöbyggnad iDrift är att det kan användas som ett flexibelt verktyg vid daglig drift och förvaltning samtidigt som det driver på hållbarhetsarbetet och man kan enkelt se sin förflyttning. Det kan till exempel handla om åtgärder för att reducera energianvändningen som är högaktuellt idag med våra ökade kostnader kopplat till energi,” säger Carolina Larsson, chef Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift, SGBC.

Carolina Larsson och Amanda Axelsson, certifieringsspecialist på SGBC, presenterar Miljöbyggnad iDrift 2.0 under SGBC:s framtidsspaning i samband med Sweden Green Building Awards som äger rum den 27 oktober på Norra Latin i Stockholm.

Läs mer om Miljöbyggnad iDrift här: Miljöbyggnad iDrift – Sweden Green Building Council (sgbc.se)

Läs mer om Sweden Green Building Awards här: Sweden Green Building Awards 2022 – Sweden Green Building Council (sgbc.se)