Sista dag för remissvar för Miljöbyggnad iDrift den 21 januari

Ta chansen att vara med och påverka! Sweden Green Building Councils nya certifieringssystem för det befintliga fastighetsbeståndet – Miljöbyggnad iDrift – premierar förbättring av byggnader och förvaltning. Sista datum för att svara på remissen är den 21 januari.

För att snabbt sätta dig in i remissversionen av Miljöbyggnad iDrift rekommenderas att du läser remissbrevet först, där finns viktig information om remissen och vad SGBC önskar feedback på. SGBC kommer även hålla webbinarium om Miljöbyggnad iDrift för att tillhandahålla mer information, ytterligare information om dessa finns i remissbrevet.

Remissen är öppen till och med den 21 januari 2020. Vi ser fram emot era synpunkter. Remissen finns här.