Remiss för Miljöbyggnad iDrift

Ta chansen att vara med och påverka! Sweden Green Building Councils nya certifieringssystem för det befintliga fastighetsbeståndet – Miljöbyggnad iDrift – premierar förbättring av byggnader och förvaltning. Nu finns det i en remissversion.

Miljöbyggnad iDrift är en miljöcertifiering för befintliga byggnader som bygger på Miljöbyggnad. Certifieringssystemet är på remiss till och med den 21 januari 2020.

För att snabbt sätta dig in i remissversionen av Miljöbyggnad iDrift rekommenderar vi att du läser remissbrevet först. Det innehåller viktig information om vad vi önskar feedback på.