Var med och utveckla nästa generation av Miljöbyggnad

Utvecklingen av Miljöbyggnad 4.0 är igång och nu förlänger vi möjligheten att anmäla sig till de olika arbetsgrupperna.

Syftet med uppdateringen är i huvudsak att säkerställa att kriterierna ligger i linje med den nya EU-taxonomin, men vi passar samtidigt på att aktualisera processen och befintliga indikatorer.

Läs mer om arbetet med manualutvecklingen HÄR.

Läs mer om SGBC:s arbete att linjera certifieringssystemen mot EU-taxonomin HÄR.

 

En av förmånerna med att vara medlem i Sweden Green Building Council är att kunna delta i våra utvecklingsprojekt och vi hoppas du vill vara med och utveckla Sveriges mest använda certifieringssystem för byggnader.

Vår målsättning är att ha en version klar för remiss sommaren 2022. Vi har förlängt anmälningsperioden i och med jul- och nyårsledigheterna och vill få in anmälningar till arbetsgrupperna och referensgruppen senast den 24 januari.

De fyra arbetsgrupperna behandlar olika teman i Miljöbyggnad (se nedan) och leds av SGBC:s experter. Resterande deltagare utgörs av medlemmar med viktig kompetens inom respektive område. Man kan bara delta i en

De grupper som ska tillsättas är:

  • Arbetsgrupp 1: Klimatpåverkan
  • Arbetsgrupp 2: Cirkulär omställning
  • Arbetsgrupp 3: Inomhusindikatorer
  • Arbetsgrupp 4: Utomhusindikatorer
  • Referensgrupp

Vi söker därför kompetens inom följande ämnesområden:

-Energiberäkning, livscykelanalys

-PBL, EU-direktiv (Avfallsdirektivet, Vattendirektivet) Nationell och EU-lagstiftning om kemiska produkter och artiklar, cirkuläritet, Level(s)

-Miljöbyggnads inomhusindikatorer: ljud, radon, dagsljus, termisk komfort, ventilation

-Grön- och blåstrukturer, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, miljökonsekvensbedömningar och klimatriskanalyser samt klimatanpassningar

Varje arbetsgrupp utreder ett särskilt område, men ett visst överlapp kommer finnas. Grupperna utgår från det underlag som förbereds av SGBC.

Utöver arbetsgrupperna söker vi även deltagare till en referensgrupp, som bidrar med helhetsperspektiv och tekniskt kunnande.

Som deltagare förväntas du lägga cirka 40 timmar fördelat över tre månader (från slutet av januari till början av april) och arbetet sker ideellt.

Så anmäler du dig:

Skicka ett mail till miljobyggnad@sgbc.se med ämnesraden “Intresseanmälan arbets-/referensgrupp MB4.0”senast måndag 24 januari.

I mailet ska du ange namn, företag och kontaktuppgifter samt beskriva vilken grupp du önskar ingå i och varför. Berätta vilka relevanta kunskaper och erfarenheter du tar med dig till de specifika uppgifter du vill ha i projektet. Bifoga även ditt CV. Urvalet kommer ske löpande och så fort deltagarna har valts börjar vi boka in lämpliga tider för uppstartsmöten. Vi hoppas hålla dessa under vecka 3 och 4.

Tack för ditt engagemang i Sweden Green Building Councils arbete. Vi ser fram emot din ansökan.