Nominera till SGBC:s styrelse och strategiska råd

Vill du vara med och påverka arbetet med framtidens certifieringar och det hållbara samhällsbyggandet, eller vet du någon som passar bra för uppdraget? Nu kan du nominera till Sweden Green Building Councils styrelse och till ordförandeposterna i de strategiska råden.

Sweden Green Building Councils föreningsstämma och medlemsmöte 2020 äger rum den 14:e maj.

På föreningsstämman väljs styrelsemedlemmar och ordföranden i de strategiska råden in, som kan nomineras av medlemmar i Sweden Green Building Council. Valberedningen tar emot förslag fram till den 20 mars. Endast medlemmar i SGBC kan nomineras/bli valda.

Nominera till SGBC:s styrelse

Styrelsens medlemmar väljs för två år i taget och får väljas tre gånger. Styrelseordföranden väljs för ett år i taget och får väljas sex gånger. Följande styrelseledamöters mandatperiod löper ut i år:

 • Jeanette Reuterskiöld, Reuteros (ordförande)
 • Kerstin Gillsbro, Jernhusen
 • Alexandra Hagen, White arkitekter
 • Thorbjörn Hammerth, Bostads AB Vätterhem
 • Sofie Roy-Norelid, HSB Stockholm
 • Henrik Saxborn, Castellum
 • Åsa Öttenius, Stockholm stad

Till styrelsen efterfrågar vi personer i ledande positioner (VD eller motsvarande) inom våra medlemsorganisationer.

För att nominera, maila följande till medlem@sgbc.se senast den 20 mars.

 • Namn på den nominerade
 • Medlemsorganisation
 • Titel
 • E-post till den nominerade
 • Telefon till den nominerade
 • Ditt namn
 • Din e-post

Styrelse och stadgar finns här.

Nominera till SGBC:s strategiska råd

Nu kan du nominera till ordförandeposterna i SGBC:s strategiska råd.

De strategiska råden är rådgivande till styrelsen och ordföranden väljs varje år.

Årets uppdrag till Forsknings- och utvecklingsrådetKvalitetsrådet, och Produktrådet handlar huvudsakligen om omvärldsbevakning, feedback samt inspel till en större omarbetning av programmet till 2021.

För att nominera, maila till info@sgbc.se, senast den 20 mars.