Produktrådet

Produktrådet ska följa marknadens utveckling samt utvecklingen inom SGBC och baserat på detta ge råd till styrelsen, huvudsakligen genom att ge underlag för årlig uppdatering av SGBC:s Program. Övergripande mål är att rådets förslag ska syfta till att stärka SGBCs produkterbjudande i enlighet med vår vision.

Karin Barck-Holst

Ordförande
Atrium Ljungberg

Johanna Wikander

Einar Mattsson

Maria Nordberg

AK-Konsult

Petter Ekevärn

Vectura

Pontus Sundin

Brunswick Real Estate

Rebecka Höjner

EON

Robert Carlsson

Castellum