Produktrådet

Produktrådet ska följa marknadens utveckling samt utvecklingen inom SGBC och baserat på detta ge råd till styrelsen, huvudsakligen genom att ge underlag för årlig uppdatering av SGBC:s Program. Övergripande mål är att rådets förslag ska syfta till att stärka SGBCs produkterbjudande i enlighet med vår vision.

Karin Barck-Holst

Ordförande
Hoivatilat

Johanna Wikander

Einar Mattsson

Karin Johansson

Skanska CDN

Mia Häggström

Fabege

Robert Carlsson

Castellum

Ulrika Lööf

Brunswick realestate

Viktor Bakker

Vectura