Produktrådet

Produktrådet ska följa marknadens utveckling samt utvecklingen inom SGBC och baserat på detta ge råd till styrelsen, huvudsakligen genom att ge underlag för årlig uppdatering av SGBC:s Program. Övergripande mål är att rådets förslag ska syfta till att stärka SGBCs produkterbjudande i enlighet med vår vision.

Karin Barck-Holst

Ordförande
Atrium Ljungberg

Maria Koskull

Dry-IT

Maria Lindroth

E.ON

Louise Röström

Saint-Gobain Sweden

Johanna Wikander

Stockholmshem

Fredrik Holmström

Hifab