Forsknings- och utvecklingsrådet

FoU-rådet ska följa pågående forskning och utveckling inom akademin och industrin samt utvecklingen inom SGBC och baserat på detta ge råd till styrelsen, huvudsakligen genom att ge underlag för årlig uppdatering av SGBC:s Program. Övergripande mål är att rådets förslag ska syfta till att säkerställa att SGBC:s certifieringssystem styr mot hållbarhet på kort och lång sikt.

Helena Ulfsparre

Ordförande
Familjebostäder

Britt Nymberg

Helsingborgshem

Robin Rushdi Al-Salehi

Hemsö

Roba Ghadban

Skanska

Jan-Ulric Sjögren

Stockholms stad

Liisa Fransson

RISE

Carl Lindståhl

SBAB