Forsknings- och utvecklingsrådet

FoU-rådet ska följa pågående forskning och utveckling inom akademin och industrin samt utvecklingen inom SGBC och baserat på detta ge råd till styrelsen, huvudsakligen genom att ge underlag för årlig uppdatering av SGBC:s Program. Övergripande mål är att rådets förslag ska syfta till att säkerställa att SGBC:s certifieringssystem styr mot hållbarhet på kort och lång sikt.

Helena Ulfsparre

Ordförande
Familjebostäder

Anna Åström

Statens Fastighetsverk

Britt Nymberg

Riksbyggen

Carl Lindståhl

SBAB

Elin Olsson

Folksam

Jan-Ulric Sjögren

Stockholms stad

Jonas Lind

IVL

Liisa Fransson

RISE

Ludvig Dahlqvist

NCC

Roba Ghadban

Skanska