Forsknings- och utvecklingsrådet

FoU-rådet ska följa pågående forskning och utveckling inom akademin och industrin samt utvecklingen inom SGBC och baserat på detta ge råd till styrelsen, huvudsakligen genom att ge underlag för årlig uppdatering av SGBC:s Program. Övergripande mål är att rådets förslag ska syfta till att säkerställa att SGBC:s certifieringssystem styr mot hållbarhet på kort och lång sikt.

Per Löfgren

Sjölin & Löfgren AB

Anna Åström

Statens Fastighetsverk

Helena Ulfsparre

Familjebostäder

Ivana Kildsgaard

Tengbom arkitekter

Maria Karlsson

Peab

Thomas Stoll

IVL Svenska Miljöinstitutet