Kvalitetsrådet

Kvalitetsrådet ska följa marknadens utveckling samt utvecklingen inom SGBC och baserat på detta ge råd till styrelsen, huvudsakligen genom att ge underlag för årlig uppdatering av SGBC:s Program. Övergripande mål är att rådets förslag ska syfta till att bibehålla och när möjligt stärka förtroendet för SGBC i enlighet med vår vision.

Filip Elland

Ordförande
Castellum

Lotta Bångens

EEF

Staffan Fredlund

Wihlborgs Fastigheter

Johan Lundén

Tekniska verken i Linköping

Emma Weman

Hemsö

Lennart Lifvenhjelm

Vasakronan

Patrik Hermansson

Öresundskraft