Kvalitetsrådet

Kvalitetsrådet ska följa marknadens utveckling samt utvecklingen inom SGBC och baserat på detta ge råd till styrelsen, huvudsakligen genom att ge underlag för årlig uppdatering av SGBC:s Program. Övergripande mål är att rådets förslag ska syfta till att bibehålla och när möjligt stärka förtroendet för SGBC i enlighet med vår vision.

Filip Elland

Ordförande
Castellum

Andrea Pap de Pesteny

Skanska

Elise Grosse

Sweco

Emma Weman

Hemsö

Eric Zinn

Göteborg Energi

Jenny Wahl

Wihlborgs Fastigheter

Lotta Bångens

EEF

Tomas Puhringer

Saint-Gobain Sweden