Nominera till SGBC:s styrelse och strategiska råd

Vill du vara med och påverka arbetet med framtidens certifieringar och det hållbara samhällsbyggandet, eller vet du någon som passar bra för uppdraget? Nu kan du nominera till Sweden Green Building Councils styrelse och ordförandeposterna i de strategiska råden.

Sweden Green Building Councils årliga föreningsstämma äger rum den 5 maj 2022 och kommer även detta år ske digitalt. Mer information om anmälan kommer snart, men redan nu är ni välkomna att nominera kandidater till styrelsen och de strategiska råden.

Det är endast anställda hos medlemmar i Sweden Green Building Council som kan nominera samt bli nominerade/valda.

Valberedningen välkomnar nomineringar till och med den 7 mars 2022.

Nominera till SGBC:s styrelse

Styrelsens medlemmar väljs för två år i taget och får väljas tre gånger. Styrelseordförande väljs för ett år i taget och får väljas sex gånger. Följande styrelseledamöters mandatperiod löper ut i år:

 • Ulrika Francke (ordförande)
 • Alexandra Hagen
 • Petra Krüger
 • Mats Hederos
 • Sofie Roy

Till styrelsen efterfrågar vi personer i ledande positioner (VD eller motsvarande) hos våra medlemmar.

För att nominera, skicka ett mail med följande information till medlem@sgbc.se senast den 7 mars 2022.

 • Namn på den nominerade
 • Medlemsorganisation
 • Titel
 • E-post till den nominerade
 • Telefon till den nominerade
 • Ditt namn
 • Din e-post

Styrelse och stadgar finns här.

Nominera till SGBC:s strategiska råd

Nu kan du nominera till ordförandeposterna i SGBC:s strategiska råd; Forsknings- och utvecklingsrådetKvalitetsrådet och Produktrådet.

De strategiska råden är rådgivande till styrelsen och ordföranden väljs varje år.