Nordens största konferens för hållbart samhällsbyggande är tillbaka 24-25 oktober. Anmälan öppnar snart!

En månad kvar! Säkra en av de sista platserna till årets händelse för Miljöbyggnads-Sverige.

Nu är Citylab Action Certifiering lanserad! Läs mer och ladda ner här!

GreenBuild Europe 2018

Vi deltar på GreenBuild i Berlin den 17-18 april! Vi ses väl där?

Vi har branschens bästa kurser i hållbart samhällsbyggande

Du hittar vårens kursdatum på vår utbildningssida.

Certifiering

Klicka här

Utbildning

Klicka här

Utvecklingsarbete

Klicka här

Nu släpps remissen för Citylab Action Guide med Certifiering

I början av nästa år kommer Sweden Green Building Council att släppa den första guiden för Citylab Action-certifiering. Utvecklingsarbetet med certifieringsguiden har pågått sedan 2015, efter flera förstudier, betatester och diskussioner. Certifieringen är helt utvecklad för svenska förhållanden och framtagen i samarbete med kommuner, entreprenörer, fastighetsägare, forskare och andra aktörer inom hållbar stadsutveckling i Sverige. Nu släpps remissversionen av det första steget i certifieringen, vilket omfattar det tidiga skedet i planeringsprocessen. Den färdiga versionen av det första steget i certifieringen släpps den 17 januari 2018.

Läs mer: Här kan du ladda ner remissversionen och stödjande dokument.

Arbetet med att ta fram en certifiering har varit en stor utmaning, då det rör sig om många olika aspekter avseende hållbarhet som ska hanteras. Den färdiga guiden är ett resultat av ett oerhört engagemang hos eldsjälar inom olika yrkesgrupper runtom i landet.

 

- Det känns underbart att vi når denna milstolpe. Det är beundransvärt att så många människor har engagerat sig i utvecklingen av Citylab Action, säger Ann-Kristin Belkert, chef för Citylab på Sweden Green Building Council. Det har varit viktigt att de som ska använda systemet har varit involverade i utvecklingen. Kommuner, byggherrar, fastighetsbolag, konsulter, arkitekter och leverantörer har framfört synpunkter och testat utkast. Samarbetet med akademin har också varit viktigt, framför allt avseende social hållbarhet och processtyrning.

Centralt i utvecklingen av Citylab Action Guide med Certifiering har varit just processtyrningen. Ett stadsutvecklingsprojekt kan pågå under lång tid och många personer är delaktiga. Med hjälp av certifieringen skapas ett tydligt arbetssätt för utvecklingen och en kontinuitet i projektet. För att kunna påbörja en certifiering måste stadsutvecklingsprojekten först delta i Citylab Action-programmet. Där tar de fram ett eget hållbarhetsprogram som sedan kan användas som grund i certifieringsarbetet. Det gör att projekten redan i första steget är väl förberedda på vad som förväntas av dem. När projekten går vidare med nästa steg i certifieringen, som nu är under utveckling, underlättas arbetet ytterligare av att planeringsprocessen är tydlig.

- Efter den 17 januari så går vi vidare med steg 2, som är certifiering i genomförandeskedet. Planen är att vi kommer ha det steget i certifieringen klart till början av 2019, med remiss i slutet av 2018, säger Johan Ehle, projektledare och chef för verksamhetsutveckling och projekt på Sweden Green Building Council. Parallellt med det så påbörjas också arbetet med steg 3, som involverar uppföljningsarbetet i stadsutvecklingsprojektet. Där räknar vi med att vara klara med en första version i början av 2020. Så om ungefär två och ett halvt år bör man kunna certifiera sitt projekt i samtliga steg, men redan i januari kommer man som sagt kunna certifiera i steg 1.

Förslaget ligger nu ute för remiss till den 12 november 2017. Projektet räknar med många synpunkter och svar på remissen. Den färdiga versionen av Citylab Action Guide med Certifiering för Planeringsskedet kommer lanseras den 17 januari 2018.

--
Frågor om utvecklingen av Citylab Action Guide med Certifiering besvaras av Johan Ehle, chef för verksamhetsutveckling och projekt på Sweden Green Building Council, eller 08-599 294 32

Allmänna frågor besvaras av Carl-Fredrik Fridén, kommunikatör på Sweden Green Building Council, eller 08-599 294 34

Kalender

12
Apr
Miljöbyggnadsdagen 2018
17
Apr
GreenBuild Europe
03
Maj
WELL- webbinarium
24
Okt
Building Sustainability 2018

Certifierade byggnader


- svenska byggnader har certifierats enligt Miljöbyggnad.
- svenska byggnader har certifierats enligt GreenBuilding.
- svenska byggnader har certifierats enligt LEED.

Just nu

... deltar över 150 personer i Citylab Network. 

Aktuellt i Miljöbyggnad. Läs mer...

Aktuellt i BREEAM-SE. Läs mer...

Aktuellt i LEED. Läs mer... 

... är vi 352 medlemsföretag i Sweden Green Building Council. Se alla...

Medlemmar