Dokument och manualer för Miljöbyggnad 2.xHär finns dokument för certifiering i Miljöbyggnad 2.0, 2.1 och 2.2. De uppdateras löpande och sökande så hämta alltid dokumenten direkt från den här sidan.

Följ uppdateringarna genom att lägga till följande flöde i din RSS-läsare:https://www.sgbc.se/aktuellt-i-miljoebyggnad?format=feed&type=rss

Uppdateringar: 
180502,180221, 180129 Verktyget för ind 4
180122 BBR-verktyget
180122 180111 180108: uppdaterat verktyg ind 4
171217: Upplåst kopia av Egenkontroll och instruktioner för verifiering...
171115: Betygsverktyg till indikator 4, Egenkontroll för nyproduktion. 
Nytt är en upplåst kopia av Egenkontroll för nyproduktion som kan delas upp och användas som arbetsdokument i projekten.

                                                                                                                           

Manualer 2.2 för registreringar till och med 171231
Manualerna 2.2 gäller för byggnader som registreras för denna manualversion från den 1 oktober 2014 till 31 december 2017.
Tekniska rådets svar på 2.1-frågor finns längst ner på denna sida i ett nedladdningsbart dokument.

2.2 141001 MB Metodik vers 141017
2.2 141001 MB Nyproduktion vers 141017
2.2 141001 MB Befintliga vers 141017

Sammanfattning av betygskriterierna i 2.2
Sammanfattning betygskriterier MB bef 2 2 141104
Sammanfattning betygskriterier MB nyprod 2 2 141104
                                                                                                               
Manualer 2.1 gäller för registreringar före 141001
- Metodik för nyproducerade och befintliga byggnader (pdf)
- Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader (pdf)
- Bedömningskriterier för befintliga byggnader (pdf)
- Bedömningskriterier för befintliga handelsbyggnader (pdf)
- Bedömningskriterier för nyproducerade handelsbyggnader (pdf)

Kompletteringar till manualerna 2.1
- Tolkningar av 2.1 för lokalbyggnader med hall vers 131021 (pdf)
- Hantering av betyget klassad för manual 2.0 och 2.1 131115 (pdf)
Information om betyget KLASSAD finns i metodikdelen till manual 2.2

Sammanfattning av betygskriterier i 2.1
Sammanställning av Miljöbyggnads kriterier befintliga 2.1120131 rev 131115 (Pdf)
Sammanställning av Miljöbyggnads kriterier nyproduktion 2.1120131 rev 140221 (Pdf)

Tekniska rådets tolkningar och svar på frågor till 2.1 
TR tolkningar tillägg till manualerna 2.1 tom 140930
                                                                                                                             

Obligatoriska bilagor till ansökan (oavsett manualversion)

Blanketter för egenkontroll bifogas alla ansökningar och verifieringar 
Instruktioner och egenkontroll för verifiering i Miljöbyggnad 160222 vers 170616
Kop Instruktioner och egenkontroll för verifiering i Miljöbyggnad 160222 vers 170616 arbetsdok upplåst(Nytt 171217)

Egenkontroll av redovisning nyprod 2.2 171115 
Kopia av Egenkontroll av redovisning nyprod 2.2 171115 upplåst arbetsdokument.docx (t ex för indikatoransvariga)
Egenkontroll av redovisning befintlig 2.2 150212
Egenkontroll av redovisning ombyggnad 2.2 151214

Ansökningsavtal bifogas alla ansökningar
I dokumentet "Ansökningsavtal" nedan ska fastighetsägarens ombud uppges och det ska undertecknas av fastighetsägarens firmatecknare. Det ska skannas in i sin helhet och biläggas ansökan under rubriken "Administrativa uppgifter" i BGO. Använd alltid aktuell version av dokumentet:
Ansökningsavtal MB 170502

                                                                                                              
Beräkningshjälp

Beräkningsverktyg för BBR:s energikrav:
Beräkningsverktyg BBR lokalbyggnader 180122
Beräkningsverktyg för byggnadsbetyg i Miljöbyggnad:
Betygsverktyg 
Beräkningsverktyg för indikator 2
Värmeeffektbehov, indikator 2, befintlig byggnad
Värmeeffektbehov, indikator 2, nybyggnad
Beräkningsverktyg för indikator 4:
Baserad på statistik från 2016
MB2 Ind 4 beräkningshjälp 2016 171115 180502 publ
MB2 Ind 4 beräkningshjälp 2016 171115 180221
MB2 Ind 4 beräkningshjälp 2016 171115 180125
MB2 Ind 4 beräkningshjälp 2016 171115 vers 6 180122
MB2 Ind 4 beräkningshjälp 2016 171115 vers 5 180111
MB2 Ind 4 beräkningshjälp 2016 171115 vers 4 180108  
MB2 Ind 4 beräkningshjälp 2016 171115 vers 3 171207
- MB2 Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2016 171115 vers 2 171115

Baserad på statistik från 2015
Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2015 170102 170124 publ
Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2015 170102 publ

Baserad på statistik från 2014
Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2014 160313
Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2014 160130

Baserad på statistik från 2013
Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2013 150112 vers 150904 publ
Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2013 150112 vers 150416 publ
Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2013 150112 vers 150413 publ

Baserad på statistik från 2012
Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 2012 140316 vers 141219 publ

Baserad på statistik från 2011
Indikator 4 Energislag, beräkningshjälp 130601 vers 140225

Baserad på statistik från 2010
Miljöbyggnad Energislag Indikator 4 2010
                                                                                                                
Övriga blanketter

Ställa en fråga i Miljöbyggnad
- Frågeformulär för Miljöbyggnad 171101 (Word)

Blanketter för att ansöka om förhandsbesked 
Ansökan förhandsbesked nyproduktion 171214
Ansökan förhandsbesked befintlig 171214
Ansökan förhandsbesked val av bedömningskriterier ombyggnad 171214
Ansökan förhandsbesked granskningsrabatt flera lika byggnader 171214
Ansökan förhandsbesked verifiering 171214

Överklaga ett certifieringsbeslut
-Blankett för överklagan av certifieringsbeslut, Miljöbyggnad 160427

Redovisningshjälp
- Tips och råd

Innemiljöenkät
- Innemiljöenkät, Miljöbyggnad

                                                                                                              
Miljöbyggnad 2.0
Material till Miljöbyggnad 2.0 finns i mappen nedan. Här finns bland annat dokumentet Tekniska förtydliganden för Miljöbyggnad 2.0 i det dokumentet ”Frågor och svar, Miljöbyggnad 2.0”. 
Mappen: Miljöbyggnad 2.0.
Blankett för frågor till Miljöbyggnad