Råd och arbetsgrupper

Som medlem i Sweden Green Building Council har ni möjlighet att aktivt delta i våra råd. Råden är rådgivande till Sweden Green Building Councils styrelse och tillsätts av föreningsstämman eller styrelsen. 

Här listar vi också de arbetsgrupper som för tillfället är aktiva. Arbetsgrupperna tillsätts individuellt, kontakta respektive sammankallande för mer information.

Vid stämman 2017 förändrades råden och nya råd håller på att tillsättas.

Råd

Strategiska råd

Operativa råd

Operativa rådet för utbildning

Operativa rådet för BREEAM

Operativa rådet för Hållbar infrastruktur