Råd och arbetsgrupper

Som medlem i Sweden Green Building Council har ni möjlighet att aktivt delta i våra råd. Råden är rådgivande till Sweden Green Building Councils styrelse och tillsätts av föreningsstämman eller styrelsen. 

Här listar vi också de arbetsgrupper som för tillfället är aktiva. Arbetsgrupperna tillsätts individuellt, kontakta respektive sammankallande för mer information.

Råd

Tekniska rådet

Rådet är medlemmarnas organ för att följa den löpande verksamheten med att utveckla certifieringssystemen inom Sweden Green Building Council. I uppdraget ingår att granska och följa upp utveckling samt att ge råd till den operativa delen av organisationen i såväl strategiska som operativa frågor. Rådet tillsätts av föreningsstämman och träffas tre till fem gånger om året och tidsåtgången per individ för engagemang uppskattas till ca åtta timmar i månaden. Klicka på denna länk för att se medlemmarna i rådet.

Sammankallande: Jonas Granström, Byggvesta

Certifieringsrådet

Rådet är medlemmarnas organ för att följa den löpande verksamheten att bedriva certifiering inom Sweden Green Building Council. I uppdraget ingår att granska och följa upp utveckling samt att ge råd till den operativa delen av organisationen i såväl strategiska som operativa frågor. Rådet tillsätts av föreningsstämman och tidsåtgången för engagemang beräknas bli ca tre till fyra tillfällen per år/ca fyra timmar i månaden. Klicka på denna länk för att se medlemmarna i rådet.

Sammankallande: Lennart Månsson, SP 

Utbildningsrådet

Rådet är medlemmarnas organ för att följa den löpande verksamheten med att bedriva utbildning inom Sweden Green Building Council. I uppdraget ingår att granska och följa upp pågående utbildningar samt utveckling av utbildningar och därvid ge råd till den operativa delen av organisationen i såväl strategiska som operativa frågor. Rådet tillsätts av föreningsstämman och tidsåtgången för engagemang beräknas bli ca tre till fyra tillfällen per år/ca fyra timmar i månaden. Klicka på denna länk för att se medlemmarna i rådet.

Sammankallande: Göran Westerfors, Peab 

Miljöbyggnadsrådet

Rådet är medlemmarnas organ för att följa den löpande verksamheten gällande strategier, förvaltning, utvärdering och utveckling av certifieringssystemet Miljöbyggnad. Rådet tillsätts av styrelsen, träffas fem till sex gånger om året och tidsåtgången per individ för engagemang uppskattas till ca sex timmar i månaden. Klicka på denna länk för att se medlemmarna i rådet.

Sammankallande: Jerker Nyblom, Akademiska hus

GreenBuilding-rådet

Sammankallande: vakant

Hi-rådet

Klicka på denna länk för att se medlemmarna i rådet.

Sammankallande: Stefan Uppenberg, WSP

BREEAM-rådet

Rådet är medlemmarnas organ för att följa den löpande verksamheten gällande strategier, förvaltning, utvärdering och utveckling av certifieringssystemet BREEAM-SE (svensk anpassning av BREEAM). Rådet består idag av personer som deltagit i utvecklingen av BREEAM-SE. Rådet tillsätts av föreningsstämman, träffas fem till sex gånger om året och tidsåtgången per individ för engagemang uppskattas till ca sex timmar i månaden. Klicka på denna länk för att se medlemmarna i rådet.

Sammankallande: Mia Häggström, Fabege 

Citylab-rådet

Rådet är medlemmarnas organ för att följa den löpande verksamheten avseende Citylab inom Sweden Green Building Council. I uppdraget ingår att granska och följa upp utveckling samt ge råd till den operativa delen av organisationen i såväl strategiska som operativa frågor. Klicka på denna länk för att se medlemmarna i rådet.

Sammankallande: Hans Wallström, Skanska

LEED-rådet

Rådet är medlemmarnas organ för att följa den löpande verksamheten samt ta itu med frågeställningar på strategisk nivå som rör genomförande av, och stöd för LEED-certifieringar i Sverige. Som ett led i detta arbete har tre arbetsgrupper bildats på årsbasis för att jobba med aktuella prioriterade frågor. Klicka på denna länk för att se medlemmarna i rådet. 

Sammankallande: Anna Denell, Vasakronan