Råd och arbetsgrupper

Som medlemmar i Sweden Green Building Council har ni möjlighet att aktivt delta i våra råd. De strategiska råden är rådgivande till Sweden Green Building Councils styrelse och tillsätts av föreningsstämman eller styrelsen.

De operativa råden är rådgivande till bolagets VD, ledningsgrupp och verksamhetsområdeschefer. De operativa råden tillsätts av VD.

Råd

Strategiska råd

Forsknings- och utvecklingsrådet

Kvalitetsrådet

Medlemsrådet

Produktrådet

Operativa råd

Operativa rådet för BREEAM

Operativa rådet för Citylab

Operativa rådet för Hållbar infrastruktur

Operativa rådet för LEED

Operativa rådet för Miljöbyggnad

Operativa rådet för utbildning