Råd och arbetsgrupper

Som medlemmar i Sweden Green Building Council har ni möjlighet att aktivt delta i våra råd. De strategiska råden är rådgivande till Sweden Green Building Councils styrelse och tillsätts av föreningsstämman eller styrelsen.

De operativa råden är rådgivande till bolagets VD, ledningsgrupp och verksamhetsområdeschefer. De operativa råden tillsätts av VD.

Vid stämman 2017 förändrades råden och nya råd håller på att tillsättas löpande.

Råd

Strategiska råd

Operativa råd

Operativa rådet för utbildning

Operativa rådet för BREEAM

Operativa rådet för Hållbar infrastruktur

Operativa rådet för LEED