Visioner om en hållbar stadsutveckling har funnits länge, men nu finns ett svenskt system för att visioner ska bli verklighet. 

Nu kan du och din organisation bli en del av ett forum där samverkan inom det egna och med andra projekt eftersträvas för att vara med och skapa framtidens hållbara städer. Hållbar stadsutveckling består av spännande och komplexa frågeställningar som kräver bred kompetens och nya sätt att samverka. Citylab hjälper både små och stora stadsutvecklingsprojekt att skapa en kvalitativ och effektiv arbetsprocess. Privata företag, kommuner, statliga verk och akademin har gått ihop för att skapa Citylab - ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling.


Citylab består av följande delar:

  • Citylab Guide, en handledning för att arbeta med hållbar stadsutveckling i tidigt planeringsskedet

  • Citylab Certifiering, en oberoende tredjepartsgranskning av hållbarhetsarbetet i stadsutvecklingsprojekt

  • Citylab Nätverk, genom inspirerande träffar och webbinarium utökar du ditt personliga kontaktnät inom branschen

  • Utbildning, kurser i hur du ska använda Citylab Guide för att uppnå en mer hållbar stadsutveckling. 

Du kan läsa mer om respektive del genom att klicka på menyn till höger.


Röster om Citylab

Bland tidigare deltagare i Citylab uppger majoriteten att de skulle rekommendera andra stadsutvecklingsprojekt att delta!

"Mycket värdefullt att få dela med sig av utmaningar och ta del av andras utmaningar i en helt prestigelös, kunnig, engagerad och bra miljö och grupp!"  
- Henric Wahlgren, Södra Munksjön Utvecklings AB

"Som liten kommun så skulle vi aldrig ha möjligheten att nå så långt i framtagande av ett hållbarhetsprogram utan medverkan i Citylab!"  
- Linda Ericsson, Vellinge kommun

"Jag kan varmt rekommendera att delta i citylab för att få tillgång till nyheter, bred kompetens och stöd i det egna hållbarhetsarbetet."  
- Charlotte Kindmark, Eskilstuna Kommun

"Mycket inspirerande att få ta del av hållbara stadsbyggnadsprojekt där man träffas och utbyter idéer med varandra. Lärorikt, prestigelöst och trevligt!"  
- Marie Olstedt, Norrtälje kommun