Citylab Action

Klicka här

Citylab Learning

Klicka här

Citylab Network

Klicka här

Visioner om en hållbar stadsutveckling har funnits länge. Nu är det dock dags för ett mer systematiserat arbete för att visioner ska bli verklighet. För att möjliggöra detta har privata företag, kommuner, statliga verk och akademin gått ihop för att skapa Citylab - ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling.

Nu kan du och din organisation bli en del av detta forum för att vara med och skapa framtidens hållbara städer.

Citylab består av tre delar:

  • Citylab Action, du deltar med ditt stadsutvecklingsprojekt, du får stöd av Sveriges främsta experter och andra stadsutvecklingsprojekt där ni upprättar hållbarhetsprogram, handlings- och uppföljningsplaner 
  • Citylab Learning, vi erbjuder dig utbildningar inom hållbar stadsutveckling
  • Citylab Network, du får genom digitala forum och inspirerande träffar utökar ditt personliga kontaktnät inom branschen