Första registreringen för Miljöbyggnad 3.0 har skickats in

Den första registreringen för certifiering enligt Miljöbyggnad 3.0 har nu kommit in till Sweden Green Building Council. Det är Stockholmshem som kommer bygga 100 nya bostäder i Skärholmen i Stockholm. Byggnaden kommer också inrymma Stockholmshems nya huvudkontor.

Stockholmshem har en uttalad ambition att certifiera nyproduktion enligt Miljöbyggnad Silver och det nya huset i Skärholmen blir deras första som byggs enligt Miljöbyggnad 3.0.

- För oss är det viktigt med en miljöcertifiering som är anpassad efter svenska bostadsbyggnadsförhållanden. Genom byggandet av vårt nya kontor inklusive bostäder i Skärholmen vill vi givetvis bidra till en hållbar stadsutveckling där man kan bo och arbeta tryggt, med en god inomhusmiljö och sund energianvändning, säger Hanna Grön, kommunikatör på Stockholmshem. Vår byggnad ska stå klar 2022 och en viktig del i vårt kommande arbete blir frågor som rör energiprestanda och vår målsättning rörande klassningsnivå.

Miljöbyggnad 3.0 släpptes i maj och bli obligatorisk för alla nya registreringar från och med den 1 januari 2018.

- Vi vet att många projekt börjat arbeta med att använda den nya manualen för framtida certifiering, men det är väldigt kul att vi får in de första registreringarna redan före årsskiftet, säger Linda Kjällén, certifieringschef på Sweden Green Building Council. Det är glädjande att fastighetsägare ser fördelarna med Miljöbyggnad 3.0 och vill komma igång med systemet så pass snabbt.

Läs mer om Miljöbyggnad här.

Illustration: Stockholmshem, använd enligt Creative Commons