Den första versionen av guiden, 1.0,  togs fram 2015 under ledning av Sweden Green Building Council tillsammans med nästan 50 samarbetspartners där privata företag, kommuner, statliga verk och akademin fanns representerade. Syftet med guiden är att vägleda projekt för att nå en hållbar stadsutveckling. Guiden är ryggraden i Citylab Action och har använts sedan 2015 av stadsutvecklingsprojekt inom ramen för Citylab Action.

Här kan du läsa mer om Citylab Action Certifiering.

Under de tre senaste åren har guiden vidareutvecklats för att även omfatta en certifiering. Den 17 Januari 2018 lanserades den andra generationen av guiden: Citylab Action Guide, hållbar stadsutveckling i planeringsskedet 2.0.

Klicka här för att ladda ner Citylab Action Guide, hållbar stadsutveckling i planeringsskedet 2.0.