Allmänna bokningsvillkor

Bokningsregler

Anmälan är bindande om avanmälan inte kommit in till oss senast 30 dagar före kursdatum. Ni är naturligtvis välkomna att sända en ersättare i den anmäldes ställe, förutsatt att ni anmält detta till oss åtta (8) dagar före kursen. Vi förbehåller oss rätten att ensidigt ändra i kursinnehåll och datum för kursen. Vid ändring av datum meddelas detta till den e-postadress som angivits vid bokningen,  senast 30 dagar innan kurstillfället.

Bokningsregler online-kurser
Efter registrering på kurssidan går det inte att avboka kursen.
Deltagare har tillgång till kursen i 30 dagar efter registrering på kurssidan på SGBC Academy.

Betalning
Betalning av kursavgiften sker med faktura.
Betalningsvillkor: 30 dagar
Fakturering sker efter genomförd kurs.Var vänlig kontrollera noga om fakturan ska skickas till en särskild faktureringsadress och om en särskild referens ska anges.


Betalning online-kurser

Betalning av kursavgiften sker med faktura. Betalningsvillkor: 30 dagar. Fakturering sker 30 dagar från registrering.

Ändringar
Ändring av deltagare, kostpreferenser och allergier skickas till Sweden Green Building Council (utbildning@sgbc.se) senast 8 dagar före kursdatum.

Ansvar för tjänsten
Sweden Green Building Councils servicebolag Building Green in Sweden AB hanterar bokningar och betalningar. Building Green in Sweden AB tillhandahåller en Internettjänst där man kan boka och köpa kursplatser. Building Green in Sweden AB ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftsstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av bokningssidan.