Nomineringsformulär Årets BREEAM-byggnad 2024

Utmärkelsen för Årets BREEAM-byggnad i Sverige har tagits fram av Sweden Green Building Council med syftet att uppmärksamma goda exempel på projekt som certifierats enligt BREEAM-SE eller BREEAM In-Use under det gångna året och samtidigt premiera hållbart byggande i Sverige.

Det nominerade projektet måste ha antingen preliminärt certifierats (Design stage) eller slutgiltigt certifierats (Post construction) enligt BREEAM-SE , alternativt ha certifierats enligt BREEAM In-Use mellan den 1 maj 2023 och den 13 september 2024.

Administrativa uppgifter

Namn
Namn
Namn
Fastighetsägaren är informerad om nomineringen*

Projektspecifika uppgifter

(Lämna tomt om det är ett BREEAM In-Use-projekt.)
(Lämna tomt om det är ett BREEAM In-Use-projekt.)
(Lämna tomt om det är ett BREEAM-SE-projekt.)
(Lämna tomt om det är ett BREEAM-SE-projekt.)
(Lämna tomt om det är ett BREEAM-SE-projekt.)
(Lämna tomt om det är ett BREEAM-SE-projekt.)
Är projektet part i någon pågående tvist?*
Berätta om byggnaden, dess historik, syftet med byggnaden, beställarkrav osv. (Max 250 ord.)
(Max 150 ord.)

Arbetet med prioriterade områden

Beskriv under följande områden hur projektet har arbetat med följande hållbarhetsaspekter, och ge exempel på lösningar. I de fall det finns kvantifierbara data, ange detta.
Hur har projektet arbetat med klimatfrågan? Om möjligt, ange projektets beräknade klimatpåverkan och vilka byggskeden, moduler, byggdelar m.m som ingår i beräkningen? (Max 150 ord.)
Hur har projektet arbetat med energiprestanda i förhållande till BBR. Beskriv eventuella passiva designlösningar så som utformning och solavskärmning. Finns det elproduktion på plats från sol, vind, mark, luft eller vatten? Om ja, ange systemstorlek eller kapacitet på plats. (Max 150 ord.)
Hur har projektet beaktat resiliens avseende bland annat framtida klimatförändringar och översvämningsrisk. Beskriv vilka åtgärder som har genomförts. (Max 150 ord.)
Hur har återbruk och återvinning tillämpats i projektet? Beskriv andra eventuella lösningar så som flexibilitet och resurseffektivitet. Om möjligt, ange kvantifierbara data för återbruk och återvunnet material, koldioxidbesparing eller motsvarande. (Max 150 ord.)
Har projektet implementerat lösningar som främjar biologisk mångfald? Beskriv i så fall dessa. (Max 150 ord.)
Ange om några innovationer har använts i byggnaden/projektet och beskriv hur de påverkat arbetet. (Max 150 ord.)
Beskriv kortfattat (max 250 ord) hur projektet bidrar till att göra samhällsbyggnadssektorn mer hållbar och varför byggnaden bör bli årets BREEAM-byggnad år 2024.
Drop files here or
Accepted file types: jpg, png, jpeg, Max. file size: 64 MB, Max. files: 5.
    Ladda upp minst en högupplöst bild i färg på projektet.
    Villkor för inlämnat material.*