Nomineringsformulär Årets Miljöbyggnad 2024

Utmärkelsen för Årets Miljöbyggnad har tagits fram av Sweden Green Building Council med syftet att uppmärksamma goda exempel på projekt som certifierats enligt Miljöbyggnad under det gångna året och samtidigt premiera hållbart byggande i Sverige.

Det nominerade projektet måste ha antingen preliminärt certifierats eller verifierats certifierats enligt Miljöbyggnad mellan den 1 maj 2023 och den 13 september 2024.

Administrativa uppgifter

Namn
Namn
Namn
Fastighetsägaren är informerad om nomineringen*

Projektspecifika uppgifter

Är projektet part i någon pågående tvist?*
Berätta om byggnaden, dess historik, syftet med byggnaden, beställarkrav osv. (Max 250 ord.)
Varför valdes den uppnådda betygsnivån? Bortsett från de hållbarhetsmässiga vinster som arbetet med indikatorerna har resulterat i, vad har uppnåtts genom att använda Miljöbyggnad? (Max 150 ord.)

Arbetet med indikatorer man är särskilt nöjd med

Beskriv under följande områden hur projektet har arbetat med följande hållbarhetsaspekter, och ge exempel på lösningar. I de fall det finns kvantifierbara data, ange detta.
Om möjligt, ange projektets beräknade klimatpåverkan och vilka byggskeden, moduler, byggdelar, mm som ingår i beräkningen. (Max 150 ord.)
Beskriv eventuella passiva designlösningar så som utformning och solavskärmning. Finns det elproduktion på plats från sol, vind, mark, luft eller vatten? Om ja, Ange systemstorlek eller kapacitet på plats. (Max 150 ord.)
Hur har projektet beaktat resiliens avseende bland annat framtida klimatförändringar och översvämningsrisk. Beskriv vilka åtgärder som har genomförts. (Max 150 ord.)
Hur har återbruk och återvinning tillämpats i projekt? Beskriv andra eventuella lösningar så som flexibilitet och resurseffektivitet. Om möjligt, ange kvantifierbara data för återbruk och återvunnet material, koldioxidbesparing eller motsvarande. (Max 150 ord.)
Har projektet implementerat lösningar som främjar biologisk mångfald? Beskriv i så fall dessa. (Max 150 ord.)
Ange om några innovationer har använts i byggnaden/projektet och beskriv hur de påverkat arbetet. (Max 150 ord.)
Beskriv kortfattat (max 250 ord) hur projektet bidrar till att göra samhällsbyggnadssektorn mer hållbar och varför byggnaden bör bli årets Miljöbyggnad år 2024.
Drop files here or
Accepted file types: jpg, png, jpeg, Max. file size: 64 MB, Max. files: 5.
    Ladda upp minst en högupplöst bild på den nominerade byggnaden.
    Villkor för inlämnat material.*