Bli först att använda Citylab Certifiering av handlingsplan för delprojekt

Sweden Green Building Council söker nu er som vill vara pionjärer och bli först med att använda Citylab Certifiering av handlingsplan för delprojekt. Att vara pionjär innebär ett unikt stöd och kunskapsutbyte i processen att ta fram underlag inför en certifiering.

En pionjär kan vara en kommun, ett bostadsbolag eller en fastighetsförvaltare.

Pionjärerna får följande:

  • 4 gemensamma webbinarier där vi tillsammans går igenom indikatorerna och SGBC svarar på frågor kring redovisningen
  • En egen kontaktperson hos SGBC att löpande ställa projektspecifika frågor till (fram till granskning)
  • Erfarenhetsutbyte med andra som vill certifiera
  • Möjlighet att påverka utvecklingen av certifieringssystemet
  • Uppmärksamhet – pionjärerna och dess stadsdelar kommer att lyftas fram som exempel när SGBC beskriver Citylab

SGBC gör ett urval för att få till en bred pionjärsgrupp, bestående av olika typer av stadsdelar. Projektstart för pionjärerna sker under våren 2020.

Så går du till väga för att bli pionjär

1) Anmäl ert intresse

Anmäl ert intresse för att vara pionjär genom att maila till citylab@sgbc.se.

2) Invänta återkoppling

När SGBC valt ut vilka som blir pionjärer kontaktar vi er. Om ni blir utvalda får ni då mer information om upplägget och information om vilket datum ni senast behöver registrera ert projekt i Building Green Online.

3) Registrering

Registrera ert projekt i Building Green Online (BGO).