Program

Med FN:s Globala mål för hållbar utveckling finns det tydliga riktlinjer och målsättningar för att skapa en bättre värld. En värld utan extrem fattigdom, med minskade ojämlikheter och orättvisor. En fredligare och rättvisare värld, där vi tillsammans lyckas lösa klimatkrisen. Bygg- och fastighetsbranschen är en viktig del i att nå målen och BREEAM-SE är ett av de starkaste verktygen för detta arbete.

Program

09:00-09:30 Registrering

09:30-09:40 Välkommen till BREEAM-dagen 2019!

09:40-10:15 Så kopplar BREEAM till de Globala målen

Vi får ett inspel från Alan Yates, BREEAM Technical Director på BRE om hur BREEAM generellt kopplar till de globala målen och hur arbetet ser ut framåt.

 

 

Sabina Jonestrand, Chef för BREEAM på Sweden Green Building Council, berättar om hur BREEAM-byggnader i Sverige arbetar med de indikatorer som kopplar till de globala målen.

.

10:15-10:35 CASE – Så blev Signalen 3 Årets BREEAM-byggnad

Vinnaren i kategorin Årets BREEAM-byggnad på Sweden Green Building Awards 2019 är Fabeges Signalen 3, som är belägen vid Solna station och certifierad i BREEAM-SE med betyget Excellent. Idag är byggnaden ICA:s huvudkontor.

Jonas Kunze, miljöansvarig på Fabege, berättar om hur ett plus ett blev tre när ambitiösa hållbarhetskrav mötte krav från hyresgästen, och tillsammans skapade ett ännu bättre resultat.

 

 

Maria Bidegård, projektledare på ICA Gruppen, berättar om hur det är att vara hyresgäst i en BREEAM-SE-certifierad byggnad. Signalen 3 är numera ICA:s huvudkontor och huserar cirka 2 000 ICA-medarbetare som tidigare suttit utspridda i olika lokaler.

 

10:35-10:45 Bensträckare

10:45-11:20 CASE – ESS Campus

Cynthia Andersson, Projektpartner Hållbarhet, Skanska och Sophie Lilja, Uppdragsledande miljökonsult, WSP, berättar om ESS Campus; det senaste tillskottet av modern och avancerad forskningsanläggning vars arbete kommer ge nya möjligheter för forskningen kring bland annat energi, miljöteknik och grundläggande fysik. ESS Campus håller en väldigt hög miljöprofil där de egna miljökraven tillsammans med en BREEAM-certifiering på outstanding-nivå är en stor anledning till att just Sverige och Lund valdes som anläggningens placering.

11:20-12:00 Hållbara investeringar med BREEAM

Fredrik Holmström, Partner/Sustainable Growth Leader på Sustracon presenterar BREEAM och GRESB, hållbarhetsredovisning och hur allt hänger ihop. Var och hur systemen kopplar samman och hur fastighetsägare arbetar med dessa verktyg. Fredrik berättar också om vilken fördel det är att få med BREEAM i sin verksamhet.

 

Henrik Svensson, hållbarhetsansvarig, Storebrand Fastigheter. Med utgångspunkt framförallt i mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, berättar Henrik Svensson om varför man valt att miljöcertifiera alla sina fastigheter och om arbetet med BREEAM-SE och BREEAM In-Use. På BREEAM Awards 2019 vann Storebrand Fastigheter, genom SPP Fastigheter, det prestigefyllda priset GRESB/BREEAM Awards for Responsible Real Estate Investment.

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:30 Klimatneutrala byggnader med BREEAM-SE och NollCO2

I Visby bygger Lidl Sveriges första klimatneutrala butik. Butiken ska certifieras i BREEAM-SE och är ett av tre pilotprojekt i SGBC:s kommande påbyggnadscertifiering för klimatneutrala byggnader, NollCO2.

Med utgångspunkt framförallt i mål 13: Bekämpa klimatförändringarna, mål 12: Hållbar konsumtion och produktion samt mål 7: Hållbar energi för alla ger sessionen svar på hur BREEAM-SE ger förutsättningar till att bygga klimatneutralt med NollCO2.

Pia Stoll, chef NollCO2 på Sweden Green Building Council, berättar om utvecklingen av NollCO2 och hur man kombinerar energi- och LCA-poäng i BREEAM-SE med NollCO2.

.

 

Petra Wahlström, fastighetsutvecklare på Lidl Sverige, berättar om Lidls erfarenheter från att certifiera Sveriges första klimatneutrala butik med BREEAM-SE och NollCO2. Och varför Lidl Sverige satsar hårt på hållbart byggande.

 

André Persson, miljökonsult på COWI, berättar om projektets arbetsprocess där man kombinerat de båda certifieringarna och därmed fått en smidig arbetsprocess. Främst med fokus på material-, energi- och byggproduktionsfrågor.

 

.

14:30-15:00 Eftermiddagsfika

15:00-15:30 BREEAM-SE i hållbara stadsdelar

I den nya, hållbara stadsdelen Masthuggskajen i Göteborg bygger NCC kontorsfastigheter som ska certifieras i BREEAM-SE. Stadsdelen Masthuggskajen är också först ut med att certifieras i Citylab.

Soumia El Ghazouani, fastighetsutvecklare, NCC och Åsa Lindell, specialistchef hållbarhet, NCC. Med utgångspunkt framförallt i mål 11: Hållbara städer och samhällen berättar Soumia El Ghazouani och Åsa Lindell om fördelarna med BREEAM-SE-certifierade byggnader i en stadsdel med hög hållbarhetsprofil.

 

15:40-16:40 Studiebesök – Älvrummet

Låt dig inspireras och få information om den pågående stadsutvecklingen i Göteborg. Älvrummet ger dig en helhetsbild av det som planeras, och det som redan är klart i innerstadsområdet som kallas för Älvstaden.

16:45-17:00 Avslut och avrundning

17:00-19:00 Mingel och prisutdelning – Årets BREEAM-SE-personer och företag

Det bjuds på mingel och vi delar i år ut priser till de fastighetsägare och personer som betytt extra mycket och genom sin aktivitet i BREEAM-SE på riktigt gjort skillnad. Priserna som delas ut är:

  • Årets fastighetsägare – flest kvadratmeter certifierade i BREEAM-SE
  • Årets fastighetsägare – högst snittbetyg i BREEAM-SE
  • Årets utbildare i BREEAM-SE
  • Årets BREEAM-SE AP
  • Årets BREEAM-SE-assessor

Moderator: Jonny Hellman

Dagen modereras av Jonny Hellman, Partner/Sustainable Growth Leader på Sustracon och tidigare vd på Byggvarubedömningen.