Samgranskning i BREEAM-SE

Vid certifiering i enlighet med BREEAM-SE ska certifieringen utgå från den verksamhet som byggnaden är avsedd för.

Byggprojekt som består av ett antal separata byggnader med olika verksamheter, eller en enstaka byggnad som innehåller flera olika verksamheter, behöver en separat bedömning för varje verksamhetstyp. Därigenom erhålls ett separat BREEAM-SE-betyg och -certifikat för varje enskild byggnad, eller varje verksamhet när det rör sig om enstaka byggnader. Då mycket av bevisningen är densamma för olika certifieringar i samma byggprojekt finns nu möjlighet till samgranskning av flera verksamheter med varsin certifiering.

En rabatt för samgranskning kan erhållas när ett byggprojekt huvudsakligen rymmer en verksamhet, men en mindre andel av totala ytan utgörs av annan verksamhet, såsom kontorshus med handel i bottenplan. Storleken på rabatten kan utläsas i BREEAM-SE prislista.

En samgranskning innebär att vissa indikatorer som har samma kriterier, och samma bevisning från projektet för de olika certifieringarna, kan samgranskas. Varje certifiering registreras och administreras dock fortfarande separat.

För att två eller flera certifikat ska kunna genomgå samgranskning ska generellt sett följande förutsättningar uppfyllas:

  • Alla certifieringar ska vara baserade på samma manualversion av BREEAM-SE
  • Alla certifieringar ska bedömas av samma assessor
  • Alla certifieringar ska ha samma byggherre
  • Alla certifieringar ska ha samma huvudentreprenör
  • Det ska tydligt framgå bedömningstyp för respektive certifiering, och vid en bedömning av vilka indikatorer som kan samgranskas måste hänsyn tas till om certifieringarna är av olika bedömningstyp.

För detaljerade instruktioner kring samgranskning, vänligen vänd er till en BREEAM-SE assessor.