Användarstöd för BREEAM Infrastructure

Som svensk assessor finns möjlighet att vara delaktig i det svenska assessornätverket. Assessornätverket har till syfte att sprida information och erfarenhet, samt skapa möjlighet till nätverkande för de som är assessorer. För att ingå i BREEAM Infrastructure assessornätverket så mejlar du breeam@sgbc.se.

Manualen för BREEAM Infrastructure International version 6 kan hämtas på: BREEAM Infrastructure Downloads and Documents – BRE Group

Läs mer på BRE:s hemsida för BREEAM Infrastructure: BREEAM Infrastructure | Achieving Sustainable Infrastructure – BRE Group

BREEAM Projects är det användarverktyg som används för att registrera och certifiera projekt i BREEAM Infrastructure International v 6: https://tools.breeam.com/projects/

Den internationella CEEQUAL manualen version 5.1 med tillhörande dokument översattes under 2014 till svenska. Den översatta manualen distribueras till svenska assessorer av SGBC. Det finns möjlighet att ta del av manualen även för dig som inte är assessor, dock med vissa restriktioner. Kontakta SGBC för mer information.