Användarstöd för BREEAM Infrastructure

Manualen för BREEAM Infrastructure International version 6 finns nu översatt till svenska och kan hämtas här: SD6053C BREEAM Infrastructure Projects International Version 6 Technical Manual (Swedish)

Den engelska manualen finns att hämta på BRE:s hemsida här: BREEAM Infrastructure Downloads and Documents – BRE Group

För mer information om systemet besök BRE:s hemsida för BREEAM Infrastructure: BREEAM Infrastructure | Achieving Sustainable Infrastructure – BRE Group

BREEAM Projects är det användarverktyg som används för att registrera och certifiera projekt i BREEAM Infrastructure International v 6: https://tools.breeam.com/projects/

Som svensk assessor finns möjlighet att vara delaktig i det svenska assessornätverket. Nätverket har till syfte att sprida information och erfarenhet, samt skapa möjlighet till nätverkande för de som är assessorer. För att gå med i BREEAM Infrastructure assessornätverket mejlar du breeam@sgbc.se.

SGBC:s riktlinjer för användning förbjuder strikt all form av obehörig datautvinning av vårt material. Det är inte tillåtet att automatiskt eller manuellt samla in, kopiera eller extrahera data från vårt material för kommersiella eller icke-kommersiella syften utan vårt uttryckliga tillstånd. SGBC:s material är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Otillåten datautvinning kan resultera i rättsliga åtgärder.