Avgifter i CEEQUAL

CEEQUAL-projekt betalar avgifter för registrering och certifiering direkt till BRE som hanterar certifieringen.

Kostnaden beror på certifieringstyp som väljs för projektet samt på den totala projektkostnaden.

Läs mer och se avgifter på https://www.ceequal.com/fee-scale/.