Certifierade Assessorer i CEEQUAL

För att certifiera ett projekt enligt CEEQUAL krävs det att projektet har en godkänd CEEQUAL-assessor som har kunskapen att leda projektet, samordna och ansöka om certifieringen. CEEQUAL-assessorer godkänns av BRE genom att genomföra och klara deras utbildning för CEEQUAL-assessorer.

Sweden Green Building Council har ett nätverk för de som är CEEQUAL-assessorer för bland annat kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Det krävs godkänd utbildning som CEEQUAL-assessor för att kunna vara med i nätverket. De CEEQUAL-assessorer som är med i nätverket, är anställda hos medlemmar i Sweden Green Building Council samt gett sitt tillåtande (GDPR) att vi publicerar deras namn och arbetsgivare visas på denna sida.

Sweden Green Building Council har ej möjlighet att löpande kontrollera om personerna i listan är anställda på angivet företag. Listan baseras på vilken arbetsgivare CEEQUAL-assessorerna själva har rapporterat in. Om du uppmärksammar en felaktig arbetsgivare i listan för dig själv eller för någon annan person, vänligen maila till utbildning@sgbc.se.

NCC

Joanna Palm

Peab

Diego Peñaloza
Johanna Zachrisson
Olle Dahlén

Skanska

Elin Coleman
John Nyberg

Structor

Tina Wiséen

Sustainacon

Per Andersson

Sweco

Emma Tooke

Tyréns

Elin Hedlén
Pardis Sazvar

Veidekke

Franco Montebovi

WSP

Josefin Svensson
Linnea Lidén
Maja Reichard
Susanne Jung