Certifierade Assessorer i CEEQUAL/BREEAM Infrastructure

För att certifiera ett projekt enligt BREEAM Infrastructure (tidigare CEEQUAL) krävs det att projektet har en godkänd CEEQUAL-assessor/ BREEAM Infrastructure-assessor som har kunskapen att leda projektet, samordna och ansöka om certifieringen. Assessorer godkänns av BRE genom att genomföra och klara deras utbildning för CEEQUAL-assessorer /BREEAM Infrastructure-assessorer.

Sweden Green Building Council har ett nätverk för de som är CEEQUAL-assessorer /BREEAM Infrastructure-assessorer för bland annat kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Det krävs godkänd utbildning som assessor för att kunna vara med i nätverket. De CEEQUAL-assessorer/BREEAM Infrastructure som är med i nätverket, är anställda hos medlemmar i Sweden Green Building Council samt gett sitt tillåtande (GDPR) att vi publicerar deras namn och arbetsgivare visas på denna sida.

Sweden Green Building Council har ej möjlighet att löpande kontrollera om personerna i listan är anställda på angivet företag. Listan baseras på vilken arbetsgivare assessorerna själva har rapporterat in. Om du uppmärksammar en felaktig arbetsgivare i listan för dig själv eller för någon annan person, vänligen maila till utbildning@sgbc.se.

Bjerking

Frida Linnerborg

Enviri AB

Tina Wiséen

NCC

Carolin Viklund
Joanna Palm
Marie Kruså
Rita Garcao
Sebastian Welling
Ulrika Franzén

Ramboll

Annelie Konradsson
Jonas Santesson
Tora Lindberg

Peab

Jelena Boskovic

Skanska

Adam Nilsson
Ana Wippsson
Dan Lidström
Elin Coleman
Johanna Löfroth
Linda Strand
Lisa Wohlfart
Malin Brånemo
Martin Lundholm
Paul Allaga

Structor Miljöbyrån

Frida Pollak

Sustainacon

Per Andersson

Sweco

Emma Hedberg
Emma Tooke

Tyréns

Elin Hedlén
Emanuel Lindbäck

Veidekke

Franco Montebovi

WSP

Josefin Svensson
Linnea Lidén
Maja Reichard
Susanne Jung