Nätverksträffar i Citylab Nätverk

Just nu planerar vi för 2019 års aktiviteter!

Under 2018 genomförde vi två nätverksträffar i Göteborg och Stockholm med sammanlagt över 100 deltagare.

Vi tog del av ämnen som:

  • Snabba hus – så skapar vi mobila hyresrätter för unga
  • Hållbarhet ur ett affärsutvecklingsperspektiv och vikten av att förstå människors behov för att utveckla hållbar design
  • Masthuggskajen – en levande och hållbar stadsdel öppen för alla
  • Hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt – så kan du arbeta med hållbarhet