Nätverksträffar i Citylab Nätverk

På tidigare nätverksträffar har vi berört ämnen som:

  • Snabba hus – så skapar vi mobila hyresrätter för unga
  • Hållbarhet ur ett affärsutvecklingsperspektiv och vikten av att förstå människors behov för att utveckla hållbar design
  • Masthuggskajen – en levande och hållbar stadsdel öppen för alla
  • Hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt – så kan du arbeta med hållbarhet