Citylab internationalisering

Under utvecklingen av Citylab har ett stort intresse för systemet identifierats utomlands. Under 2018 utvecklades därför ett internationellt koncept.

Konceptet innebär att SGBC presenterar Citylab och de produkter som finns inom Citylab, sedan testas Citylab i ett projekt och behovet utvärderas. Kina och Litauen har valts som två testbäddar, och SGBC besökte de två länderna under maj och juni 2018.

Intresset från Kina är fortsatt stort och dialog förs med Litauen om en fortsättning.

Citylab internationalisering finansieras av Vinnova.