Campus Albano

Campus Albano är Stockholms nya universitetsområde, ett samverkansprojekt mellan Stockholms universitet, KTH, Svenska bostäder, Stockholm stad och Akademiska Hus. Albano utgör en viktig pusselbit i skapandet av ett sammanhängande universitetsområde, en vetenskapsstad – landets största studentstad och vetenskapliga centrum. Området ska erbjuda naturliga mötesplatser som stimulerar och inbjuder till kreativa möten och utgör en god arbetsmiljö för studenter, forskare och anställda vid lärosätena.