DrottningH

Projekt DrottningH är Helsingborg stads utveckling av stadsdelen Drottninghög. Projektet omfattar utvecklingen av hela Drottninghög samt för projektet nödvändiga kopplingar till omgivande stadsdelar och övriga staden. Stadsdelsutvecklingen inom projektet sker tillsammans med den största fastighetsägaren, AB Helsingborgshem. Genomförandetiden på ca 20 år präglas av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.