Fabriksstaden Lund

Fabriksstaden i Lund är en stadsomvandling som är tänkt att ske stegvis över lång tid. Närheten, och goda kopplingar till Lund C och centrala Lund bedöms vara grundläggande förutsättningar för en långsiktigt hållbar innerstadsutveckling. Området är ett gammalt industriområde som idag har många inslag av kontor och handel.