Kista strukturplan

Stockholms ambitioner för en långsiktig och hållbar utveckling av stadsdelen Kista till en attraktiv och levande stadsdel, med en blandning av verksamheter och bostäder, kallas för Kista strukturplan.

Projektet innehåller bland annat cirka 13 000 lgh (6 000 i pågående planer) och kontor. Verksamheter, skolor, idrottshallar och offentliga rum med torg och parker är även det centralt.

Projektets utmaningar är stadsomvandling från kontorsområde till blandstad med förbättrad attraktivitet för näringsverksamheten i det befintliga IKT-klustret.