Masthuggskajen

Masthuggskajen är ett av de stadsutvecklingsprojekt som genomförs inom området Älvstaden i centrala Göteborg. För detta område finns en omfattande vision med huvudbudskapet: Älvstaden Öppen för världen – inkluderande, grön och dynamisk. Masthuggskajen har ett strategiskt läge som gör det möjligt att knyta ihop omgivande stadsdelar med centrum och skapa ett sammanhängande innerstadsområde som tillför värden till göteborgarna och stärker Göteborg som Västsveriges regionkärna.