Next

Med det nya resecentrumet som hjärta kommer Butängen i Norrköping att fyllas med nytt liv. Området som idag präglas av handel och småindustri kommer att förvandlas till en modern, levande innerstadsdel med både bostäder och kommersiell verksamhet. Närheten till resecentrum, och därmed även Stockholm, gör stadsdelen till en attraktiv plats att bo och verka på. Här skapas plats för omkring 6 000 boende och 6 000 arbetsplatser.