Skeppsbron

Skeppsbron – en naturnära mötesplats vid Munksjöns södra strand med boende, skolor och arbetsplatser. En del av Jönköpings stad med ett intilliggande framtida stationsläge för höghastighetsbanan. Staden kommer att behålla sin nuvarande station och behov av effektiva transporter är således en viktig del som påverkar den hållbara utvecklingen. Vatten och grönska är starka identiteter. Barnperspektivet och god tillgänglighet ska särskilt beaktas.