Citylab Guide

Här kan du ladda ned Citylab Guide!

Citylab Guide är en handledning för alla som arbetar med hållbar stadsutveckling, och ett stöd vid planering och genomförande av ett stadsdelsutvecklingsprojekt. Guiden innehåller guidepunkter som hjälper till att hålla rätt kurs genom stadsutvecklingsprojektet, och indikatorer för tre certifieringar.