Granskning i GreenBuilding

Granskare har en viktig roll i processen och står för den huvudsakliga kvalitetssäkringen av ansökningar inför en certifiering i GreenBuilding.