Granskning i GreenBuilding

Granskare har en viktig roll i processen och står för den huvudsakliga kvalitetssäkringen av ansökningar inför en certifiering i GreenBuilding.

Här nedan följer alla ansvariga granskare.

Granskare i GreenBuilding

Filip Josefsson

Peab

Jenny Sahlén

Peab

Johan Svensson

Peab

Kim Hedin

Ramböll

Maria Lindberg

Sweco

Sofia Härdelin

Ramböll