Tolkningar och förtydliganden GreenBuilding

På denna sida finns tolkningar och förtydliganden avseende hur de tekniska manualerna ska tolkas. De tolkningar och förtydliganden som publiceras här gäller tillsammans med manualer och projektspecifika svar vid certifiering.

För GreenBuilding

Certifiering

Allmänna frågor för GreenBuilding

Återrapportering (Uppd. 2021-04-09)

2021-04-09
Vid återrapportering krävs månadsvis rapportering av energianvändning uppdelad i energiposterna tappvarmvatten, värme, komfortkyla och fastighetsenergi. För 2021 kan undantag medges då förtydligandet gjordes under återrapporteringsperiod.