NollCO2 Baskursdeltagare

Personer som deltagit i NollCO2 baskurs har fått en förståelse kring hur man klarar kraven för NollCO2 certifieringen från programhandling till färdig byggnad och därefter i återrapporteringen. De har även kunskap i hur man använder NollCO2 mallar och beräkningsverktyg.

Enbart personer som är anställda hos medlemmar i Sweden Green Building Council visas på denna sida.

Sweden Green Building Council har ej möjlighet att löpande kontrollera om personerna i listan är anställda på angivet företag. Listan baseras på vilken arbetsgivare kursdeltagaren hade i samband med kurs. Om du uppmärksammar en felaktig arbetsgivare i listan för dig själv eller annan person, vänligen maila till utbildning@sgbc.se.

 

AFRY

Christofer Svensson
Karin Andersson
Madeleine Beck
Yang Chen

AIX Arkitekter

Karin Löfgren
Oscar Hårleman

Bengt Dahlgren

Anna Högberg
Emil Munter
Gerda Ingelhag
Louise Holmstedt
Maria Perzon

Bjerking

Hongling Liu Wennersten
Pia Wacker

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

Patrik Hammarlund
Pernilla Ivarsson

Ekologigruppen

Emanuel Vogel

Fabege

John Mcmillen

Fortum

Lena Enebjörk

Futurum Fastigheter

Mia Elvén

Gicon Installationsledning

Kristina Nilsson

Hedström & Taube

Rasmus Olsen Falk

Hållbara Fastigheter Sverige

Tommy Schröder

ICA Fastigheter

Anders Carlsson
Annika H Schönefeld
Benny Wendel
Christel Leven
Deborah Mezgebu
Fredrik Eriksson
Gürol Sarikaya
Henrik Lindelöf
Jonas Östman
Kristina Cedrins
Lasse Åhnsberg
Linda Holm
Marie Brandstedt
Mats Björk
Mikael Davidsson Ring
Niclas G Lundgren
Paul Hubenbecker
Paulina Schönning
Per Gynnerstedt
Robert Ramsell
Sara Haasmark
Sofie Magne
Victoria Bjellerud

Järfälla kommun

Patrik Söderman

KAMTechnology

Filip Larsson

Lunds universitet

Ricardo Bernardo

Miljökonsult Sofie Åberg

Sofie Åberg

NCC

Anders Enebjörk
Emma Winqvist
Henrik Olsson
Ludvig Dahlqvist
Magnus Österbring

Optimum Consult i Stockholm

Vivianne Tapia

Pandox

Caroline Tivéus

PE Teknik & Arkitektur

André Persson
Daniel BergstenPeab

Peab

Embla Winge
Markus Svensson
Peter Gipperth

Polygon och AK-konsult

Maria Karlsson
Mikael Kläth

Raksystems Dry-IT

Edwin Måradson

Ramboll

Magnus Heier
Niclas Silfverstrand
Yasmine Ljungberg

Skandia Fastigheter

Anna Rudström
Madeleine Hansen

Skanska

Anders Edvardsson
Anna Olsson
Claire Mirjolet
Fredrik Dahlgren
Ida Eklöf
Ivan Cusini
Karvel Andersen
Malin Folkesson
Sara Brantvall

Sweco

Maria Ekegren Hansdotter

Swedbank

Ida Lindgren
Jenny Malmström

Tyréns

Daniel Gallardo
Johan Hammar
Lina Broström

Vectura Fastigheter

Maria Wiklund
Nils Resvik
Patrik Berggren
Sherko Eliassi

White arkitekter

Anna Ågren
Anna Graaf
Caroline Cederström
Elin Hammarsten
Karin Hedén
Maria Glädt
Marie-France Stendahl
Rickard Nygren
Stephanie Angeraini

WSP

Elmine Blackenfelt
Sara Borgstrom

WUDD

David Uddare Sevelin

Wästbygg

Lovisa Bråvi

ÅWL Arkitekter

Christian Zellinger