BREEAM-SE ger långsiktig hållbarhet i Danderyds Centrum

BREEAM-SE fungerar som en kvalitetssäkring och hjälper Skandia Fastigheter att skapa systematik i hållbarhetsarbetet när Mörby Centrum förnyas och blir Danderyds Centrum.

Stockholm växer och Skandia Fastigheter är medvetna om den ökande efterfrågan på bland annat kontorsytor. Genom att skapa mer kontorsytor i en fastighet som levererar såväl vård och hälsa, som restauranger och flera sorters handelsytor kommer Danderyds Centrum, ihop med de kringliggande bostäderna, att fungera som en självförsörjande stadsdel.

Ny kontorsbyggnad med dubbel glasfasad
Vid den södra entrén till centrumbyggnaden ligger Hus 04 – även känt som Södra kontorshuset. Tillsammans med ett nytt parkeringshus på andra sidan E18 utgör den nya kontorsbyggnaden den första etappen när Mörby Centrum omvandlas till Danderyds Centrum.

Byggnaden har en ventilerad dubbelskalfasad som ger en intressant profil mot centrum och trafikleden. Det skapar också en speciell karaktär och rymd i kontorsmiljön. Tekniskt har byggnaden en låg energianvändning, främst genom ett energieffektivt VAV-system samt en god formfaktor. Den dubbla glasfasaden med spjällöppningsfunktion bidrar till den goda energiprestandan.

BREEAM-SE ger förutsättningar för långsiktighet
Långsiktighet präglar allt som Skandia Fastigheter gör i förnyelsen av området och fastigheterna i Danderyds Centrum. De ska göra så litet miljömässigt avtryck som det går, samtidigt som de ska vara hållbara för både hyresgäster och besökare.

För att säkerställa detta har Skandia Fastigheter beslutat att miljöcertifiera alla om- och nybyggnationer; kommersiella byggnader med BREEAM och bostäder med Miljöbyggnad. Centrumbyggnaden och kontorshusen i Danderyds Centrum certifieras i BREEAM-SE. Det är en omfattande certifiering som inte bara väger in produktion, utan även byggprocessen och byggnadens relation till omgivningen.

Vid byggnationen av Hus 04 ville Skandia Fastigheter utmana sig genom att sikta på betygsnivån Excellent.

– BREEAM-SE är ett bevisbaserat system, och fungerar även som en kvalitetssäkring som stödjer våra ISO 9001-certifierade rutiner vid uppförande av en ny byggnad. BREEAM-SE hjälper oss också att få en systematik i hållbarhetsaspekterna av fastighetsutvecklingsprojektet. Dessutom har det som följd att dokumentationen blir tydlig och enkel att följa upp. På hyresgästsidan ger BREEAM-SE-certifieringen ett förtroende för oss som en långsiktig hyresvärd, som håller hållbarhetsfrågor högt. Den har också gett oss en ökad miljömedvetenhet i projektet, säger Robert Madrusan, projektchef, Skandia Fastigheter AB.

Foto: Skandia Fastigheter AB