Stark vilja att prova innovativa idéer i årets Miljöbyggnad

Brf Viva består av sex byggnader med totalt 132 lägenheter. Byggnaderna är certifierade i Miljöbyggnad Guld och är en del i Riksbyggens forsknings- och innovationsplattform. Med Brf Viva vill Riksbyggen bidra till att skynda på branschens utveckling mot hållbarhet.

Brf Viva består av sex byggnader med totalt 132 lägenheter. Byggnaderna är del i Riksbyggens forsknings- och innovationsplattform Positive Footprint Housing, som arbetat med att utveckla Viva sedan 2012. Ambitionen är att utveckla Sveriges mest innovativa och hållbara bostadsprojekt. Med Viva vill vi också förbättra Riksbyggen som helhet, och bidra till att skynda på branschens utveckling mot hållbarhet.

Varför valdes Miljöbyggnad?
Riksbyggen certifierar sedan 2012 alla bostadshus med tre eller fler våningar enligt Miljöbyggnad Silver. Vi ville utmana oss att skapa mer hållbara byggnader genom Brf Viva och valde att certifiera enligt Miljöbyggnad Guld samt utöver de kraven att även komplettera hållbarhetskraven med fler aspekter så som mobilitet, ekosystemtjänster och social hållbarhet.

Vad har uppnåtts genom att använda Miljöbyggnad?
Ökad struktur och mätbarhet för arbetet med Hållbarhetsfrågor, vilket bidragit både under projektutvecklingen och nu under utvärderingen.

Brf Viva utsågs till Årets Miljöbyggnad vid Sweden Green Building Awards 2019.