Medlemsträff: klimatanpassningsåtgärder i olika skala

Den 22 maj bjuder SGBC Syd in till en medlemsträff på temat klimatanpassningsåtgärder i olika skala, där vi tittar på ansvarsförhållanden och åtgärder på olika nivåer.

Rådande klimatförändringar kräver ett aktivt arbete på olika nivåer för att förebygga skador av naturolyckor, särskilt vid kuster och i stadsdelar där konsekvenserna kan bli betydande.

Under denna medlemsträff kommer vi att diskutera ansvarsförhållanden och möjligheter för att genomföra klimatanpassningsåtgärder på olika nivåer. Vi kommer även att ta upp exempel på aktuella klimatanpassningsprojekt på kommunal nivå, såsom skyddsvallsprojektet i Vellinge, samt samverkansmodeller för klimatanpassning på kvartersnivå.

Agenda

07:45–08:00 Incheckning, frukost och mingel
08:00–08:10 Välkomsthälsning från SGBC och värd samt introduktion till temat
08:10–08:35 Pär Persson, vattenstrateg vid Länsstyrelsen i Skåne, ansvarsförhållanden och möjligheter att genomföra klimatanpassningsåtgärder
08:35–09:10 Anders Purcell, projektledare, Vellinge kommun, skyddsvallsprojektet i Vellinge
09:10–09:30 Emilia Stridsberg, hållbarhetsspecialist, Wihlborgs, samverkansmodeller för klimatanpassningsåtgärder
09:30–09:40 Panel  och frågestund
09.40 09.45 Sammanfattning och avrundning

Datum:

2024-05-22

Tid:

07:45 – 09:45

Plats:

Wihlborgs, Dockplatsen 16, 211 19, Malmö

Anmäl dig här