Rundabordssamtal: strategier för cirkulära flöden och återbruk

Den 7 maj arrangerar SGBC rundabordssamtal där du får träffa branschkollegor och diskutera utmaningar och lösningar för återbruk som en möjliggörare för en mer cirkulär bygg- och fastighetsbransch.

Syftet med denna förmiddag är att ge våra medlemmar möjligheten att dela, och ta del av, kunskap och erfarenheter från andra aktörer i branschen.

Det finns en rad utmaningar med återbrukat material — men minst lika många lösningar. För detta rundabordssamtal utgår vi särskilt från tre huvudfrågor som många upplever centrala för att kunna accelerera omställningen till en mer cirkulär bransch:

  • Myndighetskrav och regelverk
  • Logistik: vad är optimala förutsättningar?
  • Kvalitet: vad bygger vi in? kravställan, mätningar, ansvar

Som utgångspunkt får vi ta del av goda exempel från branschen. Inledningstalare är Per Holst, vd Återbygget, Johanna Berg, affärsutvecklingschef Nrep Sverige och Linda Karlsson, hållbarhetsansvarig projekt, Akademiska Hus. De kommer berätta om hur de hanterar dessa utmaningar i olika projekt i Sverige och Danmark.

Utifrån detta fortsätter vi samtalet i form av rundabordssamtal där deltagarna diskuterar aktuella frågor, exempel, utmaningar och lösningar: Krävs det nya affärsstrukturer? Hur genomförs storskaliga pilotprojekt och hur etableras återbruk som ny standard?

Agenda

08:30-09:00 Frukost & registrering

09:00-09:45 Inledning med

  • Per Holst, Vd Återbygget
  • Johanna Berg, affärsutvecklingschef Nrep Sverige
  • Linda Karlsson, hållbarhetsansvarig, projekt, Akademiska Hus

09:45-11:00 Rundabordssamtal

Datum:

2024-05-07

Tid:

08:30 – 11:00

Plats:

7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, 113 26 Stockholm
Anmäl dig här