Årets Miljöbyggnad 2019

Utmärkelsen för Årets Miljöbyggnad har tagits fram av Sweden Green Building Council med syftet att belöna det bästa projekt som certifierats enligt Miljöbyggnad under det gångna året och samtidigt premiera hållbart byggande i Sverige.

Finalister 2019

Danderyds sjukhus byggnad 52

Locum har certifierat den nya akutvårdsbyggnaden på Danderyds sjukhus enligt Miljöbyggnad Guld. Byggnaden är på 27 500 kvm och beräknas ta emot 95 000 akutvårdsbesökare per år. Guld har uppnåtts på 14 av 15 indikatorer och Miljöbyggnad har varit en del i projektet från projekteringsstadiet. Som en del i arbetet med certifieringen har samtliga involverade entreprenörer, underentreprenörer fått utförlig information om vad Miljöbyggnad innebär för arbetet. Även sjukvårdspersonalen på sjukhuset har löpande uppdaterats genom nyhetsbrev och information på digitala skärmar.

 

Fastighetsägare: Region Stockholm

Byggherre/fastighetsförvaltare: Locum AB

 

Andra involverade aktörer:

 • Arkitekt: White Arkitekter
 • Akustik: Tyréns AB
 • Mark – Veidekke markentreprenad AB
 • Stomme – Contiga AB
 • Pågjutningar: Fruängen Betong AB
 • Stomkomplettering: HENT A/S
 • El-projektör: WSP
 • Fuktsakkunniga: Dry-IT
 • Konsult: Ramböll
 • Landskap: White Arkitekter
 • VVS: ÅF Infrastructure AB

Nya Vikenskolan

Nya Vikenskolan är en F-9-skola i tätorten Viken i Höganäs kommun i Skåne. Som den enda kommunala grundskolan i Viken så valde man att genomföra en totalentreprenad när skolan behövde byggas ut. Skolan har certifierats enligt Miljöbyggnad Guld och 8 500 kvm nya skolytor byggs. Dessa inkluderar ny matsal och kök, bibliotek, specialsalar och nya klassrum. Utöver detta ska ny gymnastikhall med omklädningsrum byggas och den befintliga idrottshallen med omklädningsrum renoveras. Projektet valde att arbeta med Miljöbyggnad Gulds krav som styrning för arbetet och vid flera tillfällen har man tänkt om för att klara certifieringen, vilket gett positiva effekter för projektet.

 

Fastighetsägare: Höganäs kommun

 

Andra involverade aktörer:

 • WSP
 • Arkitektlaget
 • Byggmästarn’ i Skåne

Riksbyggen Brf Viva

Riksbyggen har certifierat Brf Viva i Göteborg enligt Miljöbyggnad Guld. Brf Viva består av sex byggnader med totalt 132 lägenheter. Byggnaderna är del i Riksbyggens forsknings-och innovationsplattform Positive Footprint Housing, som arbetat med att utveckla Viva sedan 2012. Riksbyggens ambition har varit att utveckla Sveriges mest innovativa och hållbara bostadsprojekt. Viva är också en del i att förbättra Riksbyggen som helhet och har testat flera olika hållbarhetslösningar, som till exempel batterilager och betong med 30% lägre CO2-påverkan än normalt. Flera av dessa kan användas i framtida projekt, inte bara hos Riksbyggen utan även hos branschen i stort.

 

Fastighetsägare: Riksbyggen

 

Andra involverade aktörer:

 • K21
 • Malmström Edström
 • Bengt Dahlgren
 • Rejlers
 • Akuro
 • Volvo
 • Göteborg Energi