Årets person inom hållbart byggande 2019

Priset "Årets person inom hållbart byggande" har tagits fram av Sweden Green Building Council med syftet att främja hållbart byggande och hållbar fastighetsutveckling i Sverige. Med priset vill vi sprida goda erfarenheter inom branschen samt uppmärksamma och belöna personer som på ett inspirerande och innovativt sätt, med ett helhetsperspektiv, bidrar positivt till en hållbar byggnads- och fastighetsutveckling.

Finalister 2019

Henrik Svensson

Fastighetsutvecklingschef, Storebrand Fastigheter

 

Med hjälp av bland annat grön el, solpaneler och ett stort engagemang har Henrik Svensson bidragit till att göra en hel fastighetsportfölj klimatneutral.

 

Mattias Tas

Hållbarhetsansvarig Fastighet, LIDL Sverige

 

Genom förståelse för byggprocessen kombinerat med ett stort hållbarhetsengagemang har Mattias Tas bland annat varit drivande i utvecklingen av Sveriges första NOLLCO2-byggnad.

Göran Lunander

CEO, Futurum Fastigheter i Örebro 

 

Visionen “Miljöer värdiga våra barn” har varit i fokus för Göran Lunander när han drivit sitt bolag i tydlig riktning mot en hållbar miljö, vilket bland annat resulterat i 13 fastigheter certifierade enligt Miljöbyggnad Silver.