Utmärkelsen för hållbar infrastruktur 2019

Utmärkelsen för Hållbar infrastruktur har tagits fram av Sweden Green Building Councils enhet Hållbar Infrastruktur – Samarbetet för hållbar utveckling i anläggningsbranschen. Utmärkelsen syftar till att främja hållbar utveckling av anläggningsprojekt genom att dela goda erfarenheter och tydliga, kommunicerbara exempel på hur man kan ta hållbarhetsarbetet i branschen ett steg längre.

Finalister 2019

European Spallation Source

Ett av de största infrastrukturprojekten inom forskning och teknikutveckling idag. Projektet kommer att sätta en ny standard för forskning med neutroner i världen, och hållbarhetsambitionerna är höga.

 

Involverade aktörer:

  • Skanska
  • European Spallation Source ERIC (European Research Infrastructure Consortium)

E20 förbi Hova

Om- och nybyggnad av E20 förbi Hova till en mötesfri väg med mitträcke i syfte att uppnå en ökad säkerhet och framkomlighet.

Stort fokus på skydd och bevarande av naturmiljöer men också arbetsmarknadsinsatser i form av praktikplatser och anställningar.

 

Involverade aktörer:

  • Skanska Sverige region Infrastruktur
  • WSP
  • Trafikverket

Basunderhåll väg område Umeå

Baskontrakt område Umeå är det näst största kontraktet för drift och underhåll av allmänna vägar i Sverige. Med en ny inköpsstrategi främjas innovation och utveckling med fokus på miljö, klimat och hållbar utveckling.

 

Involverade aktörer:

  • Svevia AB
  • Trafikverket