Nomineringsformulär Årets person inom hållbart byggande 2024

Priset för Årets person inom hållbart byggande har tagits fram av SGBC med syftet att främja hållbart byggande i Sverige. Med priset vill SGBC sprida goda erfarenheter inom branschen samt uppmärksamma och belöna personer som på ett inspirerande och innovativt sätt, med ett helhetsperspektiv, bidrar positivt till en hållbar byggnads- och fastighetsutveckling.

Personen är informerad om nomineringen*

Beskriv personen som nomineras och ladda upp motiveringen som ett dokument (max 1500 ord)

Vilka egenskaper hos personen gör att hon/han på ett inspirerande och innovativt sätt, med ett helhetsperspektiv, bidrar positivt till hållbar byggnads- och fastighetsutveckling i Sverige? Beskriv projektet/verksamheten/initiativet som personen arbetar med och hur personen ur ett helhetsperspektiv verkar för hållbar byggnads- och fastighetsutveckling. På vilka sätt bidrar personen till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet? Vilka innovativa idéer, metoder och lösningar finns inom projektet/verksamheten/initiativet? Beskriv i vilket skede projektet/verksamheten/initiativet befinner sig (idéstadie eller var i genomförandeskedet). Hur involveras andra aktörer i arbetet (t.ex. medborgare, statliga verk, kommuner, företag och akademin)? Har personen skapat nätverk och samarbeten relaterade till projektet/verksamheten/initiativet? Hur har detta genomförts? Hur har, och hur kan, personen inspirera andra? Hur sprider personen information om projektet/verksamheten/initiativet? Sprids information till andra länder än Sverige?
Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 64 MB.
Drop files here or
Accepted file types: jpg, png, jpeg, Max. file size: 64 MB, Max. files: 5.
    Ladda upp minst en högupplöst bild i färg på personen.
    Villkor för inlämnat material.*