Andra stadsutvecklingsprojektet i Sverige certifierat enligt Citylab

Campus Albano är nu certifierat enligt Citylab, Hållbar stadsutveckling i planeringsskedet. Det är det andra projektet att certifieras enligt Citylab, det första svenska certifieringssystemet för hållbar stadsutveckling.

Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som knyter samman Stockholms universitet och KTH med resten av staden. Det utvecklas till att bli ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för över 10 000 studenter och forskare, 1 000 studentbostäder och lokaler för kommersiell service.

Genom att certifiera sitt hållbarhetsprogram för stadsplaneringen med Citylab har projektet fått ett bra underlag för att skapa en hållbar stadsdel – genom byggfas och in i förvaltning. En mångfald av verksamheter ska bidra till en levande miljö under dygnets alla timmar, och målet är att bli en förebild inom hållbar stadsutveckling.

Om Campus Albano

Första spadtaget för Campus Albano togs i november 2015, med Akademiska hus och Svenska Bostäder som huvudparter. Första inflyttning ska ske 2020 och hyresgäster är Stockholms universitet och KTH. Arkitekter är BSK Arkitekter, Christensen & Co Arkitekter, Cedervall Arkitekter AB, Nivå landskapsarkitekter och områdets bruttoarea är 70 000 kvm.

Bild: BSK Arkitekter