BREEAM International uppdateras – blir grund för nästa version av BREEAM-SE

BRE har påbörjat utvecklingen av nästa internationella manual, BREEAM International New Construction v 6.0. Kommande version av BREEAM-SE kommer att baseras på den nya internationella versionen.

BRE har valt ett antal fokusområden som man väljer att huvudsakligen arbeta med i denna uppdatering. De fem fokusområden som valts är:

  • Energi
  • Resurser
  • Socialt värde
  • Markanvändning och ekologi
  • Resiliens

I samband med uppdateringen har BRE bjudit in SGBC till att lämna feedback. SGBC har genomfört workshops med BREEAM:s operativa och tekniska råd, genomfört en enkätundersökning och workshop med vårt nätverk av assessorer och AP med mera för att inhämta så mycket feedback som möjligt.

I höst kommer den internationella manualen att gå ut på remiss och lanseringen är planerad till inledningen av 2021. Parallellt kommer SGBC att påbörja planeringen av nästa manualversion av BREEAM-SE. Det arbetet planeras att påbörjas under hösten.

För mer information
Sabina Jonestrand, chef BREEAM på SGBC
sabina.jonestrand@sgbc.se, 08-599 294 46