Nu är BREEAM-processen helt på svenska

Nu är BREEAM-processen helt på svenska

Sedan SGBC blev certifieringsorgan för BREEAM har majoriteten av dokument och processen varit på svenska, med ett undantag. Assessorrapporten har sedan start varit på engelska, detta för att möjliggöra att granskning vid behov utförs av BRE. SGBC har numera ett flertal godkända granskare, och därför möjliggörs att även assessorrapporten kan skrivas på svenska.