“CEEQUAL gör hållbarhetsarbetet mätbart”

Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana, i dagligt tal nya tunnelbanan, har valt att använda CEEQUAL i hållbarhetsarbetet. Vi ställde några frågor till hållbarhetschef Steve Persson om hur nya tunnelbanan FUT arbetar med hållbarhet och CEEQUAL.


Vad styr hållbarhetsarbetet på nya tunnelbanan?

I likhet med alla offentliga aktörer styrs vårt hållbarhetsarbete av  av flera instanser och intressenter på olika nivåer; Region Stockholms miljöprogram, vår egen hållbarhetspolicy med övergripande hållbarhetsmål, miljöledningssystemet tillsammans med CEEQUAL, villkor från miljödomsprocesserna samt andra intressenters krav och förväntningar.

Berätta om nya tunnelbanan?

Vi bygger ut Stockholms tunnelbana med 18 stationer och 3 mil nya spår. I den första etappen byggs nya sträckor mellan Akalla – Barkarby, Odenplan – Arenastaden, Kungsträdgården – Nacka och Söderort, Fridhemsplan – Älvsjö samt utökad depåkapacitet i Högdalen. Projekten finansieras av staten, Region Stockholm och de kommuner där nya tunnelbanan dras fram.

 Varför valde ni CEEQUAL som certifieringssystem?

CEEQUAL svarar på frågan “hur hållbar är utbyggnaden?” och gör dessutom arbetet mätbart. Systemet fångar upp de flesta av förvaltningens identifierade fokusområden inom hållbarhet samtidigt som det påverkar oss att ständigt förbättra arbetet. Det kan dessutom användas på många olika sätt inom hållbarhetsarbetet.

Hur bidrar CEEQUAL till nya tunnelbanans hållbarhetsarbete?

Hållbarhetsarbetet ska vara en integrerad del i utbyggnaden av tunnelbanan och exempel på ett konkret mål är att klimatbelastningen från utbyggnaden ska reduceras med minst 25% under uppdragets genomförande. CEEQUAL bidrar till att rikta fokus mot de delar av förvaltningens arbete som har en påverkan på miljön och fångar även upp sociala frågor. Det är ett färdigt och flexibelt system som ger oss struktur och ett systematiskt arbetssätt.

Vilka råd har du till andra som funderar på att använda CEEQUAL-certifiering för anläggnings- och infrastrukturprojekt?

Ta dialog med BRE (Building Research Establishment) så snart som möjligt för att få råd och hjälp om hur ni bäst använder er av systemet och säkerställ att integrera systemet i projektstyrningen så långt möjligt. Vidare behöver man utbilda sin egen personal, både de som aktivt ska leda arbetet med CEEQUAL och övriga medarbetare som berörs av det.

Region Stockholms projekt “Blå linje till Barkarby” vann kategorin “Årets utmärkelse i hållbar infrastruktur” under Sweden Green Building Awards 2020.
I samband med detta arrangerades ett webbinarium där vi fick veta mer om projektet och hållbarhetsarbetet: