Dagsljuset förbättrar komforten på Aura

Aura, som är Citadellstadens första kontorsprojekt, utmärker sig genom sin tydliga arkitektonisk profil med gyllene tak och stora fönster. Förutom kontor innehåller Aura en kommunal förskola på entréplan och två mindre butikslokaler.

Aura är LEED Platinum-certifierad och uppfyller, till skillnad från de flesta svenska projekt, dagsljuspoängen i LEED. Dagsljus är viktigt för byggnadens brukare och påverkar hälsotillståndet positivt genom att ge fysiologiskt nödvändig stimulans för människans dygns- och årsrytmer, orientering i tid och rum samt naturlig uppfattning av rummets och föremålens skiftningar i färg och form. Förutom fantastiskt bra dagsljus har de som arbetar i Aura vacker utsikt mot den gröna gården, kajpromenaden, Slottsparken med Malmöhus samt stadslivet längs med Neptunigatan.

Utöver dagsljus och utblick implementerades flera hållbarhetsstrategier i projektet som tex:

  • Gröna ytor på innergården ger biologisk mångfald och bidrar till hållbar dagvattenlösning. De gröna ytorna är också en trevlig mötesplats och vackert blickfång för hyresgästerna.
  • Vattensnåla armaturer och har cirka 32% lägre vattenförbrukning i driftskede jämfört med en normal kontorsbyggnad vilket motsvarar en besparing av ca 1 miljon liter per år.
  • 99% av byggavfallet har källsorterats
  • Projektet har även bidragit till social hållbarhet genom att Skanskamedarbetare har engagerat sig som klasscoacher i utsatta bostadsområden för att inspirera unga människor att se sina möjligheter via satsningen MyDreamNow.

För mer information om Aura, klicka här.

För mer information om LEED, vänligen kontakta oss på leed@sgbc.se